Over mij

Wie ben ik?
Een gepassioneerd, betrokken en liefdevol persoon met oog én oor voor mijn naaste. Woorden die bij mij passen zijn verbinden, luisteren, enthousiasmeren, aanmoedigen en organiseren.

Mijn gezin & geloof
Het gezin is voor mij heel belangrijk en mijn eigen gezin is mijn grootste inspiratiebron. Mijn persoonlijk geloof een van de belangrijkste drijfveren in mijn leven. Ik leef en werk vanuit Bijbels waarden. Heb de naaste lief als jezelf. Dat betekent voor mij dat je dienstbaar bent voor de mensen om je heen, met respect voor elk individu. Dat komt tot uiting in mijn passie om de mensen om mij heen te inspireren en te verbinden. Ze in hun waarde laten en laten zijn wie ze zijn. Leren om te leven vanuit de overtuiging om zichzelf te zijn. Als christen geloof ik dat God elk mens uniek gemaakt heeft, met zijn of haar eigen kwaliteiten en talenten.

Mijn passie..
… is mensen en kinderen in beweging en verbinding brengen. Kinderen en jongeren hebben veel te leren, maar ouders ook. Soms hapert er iets in de opvoeding of in de ontwikkeling. Ik loop graag even mee om te ondersteunen, te coachen en te trainen. Als trainer en coach ga ik op zoek naar dat wat een kind, jongere of mens uniek maakt. Om talenten en vaardigheden boven te halen en te versterken. Om zo ouders te versterken in hun ouderrol.

Krachtige ouders + Krachtige kinderen = Sterke gezinnen

Trainer & ambassadeur van de Family Factory en de OpvoedParty.
Als trainer van Family Factory verzorg ik diverse workshops op het gebied van gezin en opvoeding. Voor ouders en kinderen o.a de grote Oversteek, over de overgang van groep 8 naar de middelbare school. Verder organiseer OpvoedParty’s, een opvoedgesprek vanuit de kracht en wijsheid van de opvoeder zelf.

Mijn ervaring heb ik opgebouwd door te werken met kinderen en jongeren binnen het speciaal onderwijs Renn 3 bij It Twalûk in Leeuwarden en Franeker en op een school voor leer- en opvoedingsproblemen in Den Haag. Bij minderjarige asielzoekers (ama’s) als pedagogisch medewerker. Als moeder van een gezin met vijf kinderen in verschillende leeftijdsfases, heb ik inmiddels ruime ervaring op verschillende opvoedgebieden. Verder ben ik bij Youth for Christ actief als meidenwerker en tienerleider. En heb ik een aantal jaren kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) begeleid op een basisschool.

Coaching en trainingen is maatwerk! Trainingen kunnen altijd aangepast worden aan specifieke doelgroepen en/of de wensen van een school of een groep.

Nieuwsgierig wat ik voor u/jou kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met mij op voor een gratis kennismakingsgesprek.  Graag tot ziens! Anja Schilder