De Coole kikkertraining

Bij de Coole kikker training leer je van jezelf en anderen! 

 • Coole kikker training 
 • Coole kikker coaching
 • Coole kikker spelmiddagen 
 • Coole kikker spellen

                
De Coole Kikker training  is een sociale vaardigheid – en assertiviteitstraining, waarbij kinderen spelenderwijs sociale vaardigheden leren en weerbaarder worden. 

Het is niet vanzelfsprekend voor alle kinderen om vrienden te maken, makkelijk met anderen om te gaan, voor zichzelf of anderen op te komen en zelfvertrouwen te hebben.      
 
De training is uitermate geschikt voor kinderen die gepest worden of zelf pesten. Maar ook voor kinderen die het lastig vinden om vrienden te maken of die het moeilijk vinden om om samen te werken.  Een geschikte training voor kinderen met ADHD, autisme of (hoog)gevoelige kinderen.
Dan werken we met een extra trainer en in kleinere groepen. 


De Coole kikker training is een intensieve training van 12-15 weken waar aan de sociale vaardigheden en assertiviteit wordt gewerkt.  In groepjes van 4-8 kinderen wordt er gewerkt, geoefend, uitleg gegeven over gedrag.  Er wordt gewerkt aan het samenwerken met anderen, omgaan met pesten, vrienden maken en houden, omgaan met schelden en slaan, omgaan met buitengesloten kinderen, samen spelen en onderhandelen. Met behulp van videobeelden, spelvormen en oefensituaties werken we deze thema’s uit. 

Voor kinderen:
die verlegen zijn

die geen ‘Nee’ durven te zeggen?
die gepest worden
die geen mening durven te hebben
die niet niet tegen kritiek kunnen
die veel ruzie hebben
die faalangstig zijn
die vaak aan de kant staan bij spelletjes

 Voor kinderen van de basisschool
De training is voor kinderen van de basisschool groep 5 t/m 8. De training bestaat uit 12 sessies, waarvan iedere sessie 1,5 uur duurt.
De lessen zijn helder, concreet en hebben een vaste opbouw.

Vooraf zal er een intakegesprek plaats vinden waarin wij met elkaar kennis maken. Naast de training worden er twee ouderavonden georganiseerd. Dit vindt plaats na de 4e en de 8e sessie, waarbij ouders worden geïnformeerd over de inhoud van de training en het functioneren van hun kind. Op deze avond kunnen ouders ervaringen uitwisselen en vragen stellen.   

Coole kikker coaching
Coaching met behulp van de Coole kikker spellen. Tijdens de coaching werken we aan de volgende thema’s:

 • Sociaal vaardig
 • Weerbaarheid
 • Omgaan met pesten en plagen
 • Aandacht voor gevoelens
 • Omgaan met faalangst
 • Hoe verder na een echtscheiding?

Coole kikker spelmiddagen.
De Coole kikkertraining is voor alle kinderen interessant en kan prima omgezet worden in groepssessies voor grotere groepen zoals schoolklassen en bijvoorbeeld BSO groepen. De opzet van de training is dan speelser en meer gericht op groepsgedrag, er wordt heel veel gedaan met spel, samenspel, gezelschapsspelen en natuurlijk de Coole Kikkerspelletjes! Het lesprogramma kan aangepast worden aan de groepsgrootte en tijdsduur. 

Speciaal voor de BSO is er een aangepast programma gemaakt van 6 spelmiddagen,
waar we actief aan de slag gaan met de verschillende Coole Kikker Thema’s:

 • Sociaal Vaardig
 • Weerbaarheid
 • Omgaan met pesten en plagen
 • Omgaan met faalangst
 • Bespreken van gevoelens en emoties
 • Kwaliteiten
 • Faalangst
 • Goede sfeer in de groep


Er wordt veel gedaan met spel, samenspel, gezelschapsspel en natuurlijk de Coole Kikkerspelletjes! De middagen zijn speels,
interactief en uitdagend. Voor kinderen levert het heel veel op met name in het speelgedrag,
ze leren hoe je sociaal en assertief kunt zijn.

 Coole kikker spellen

De Coole kikker training en spellen zijn ontwikkeld door Drs. Anne kooijman, zie ook www.decoolekikker.nl ​​

Zie ook bij Semmie sprekend spel & training voor alle coole kikkermaterialen.