OpvoedParty

Wat is een OpvoedParty?

Tijdens de OpvoedParty komen ouders met elkaar in contact en wordt er onder deskundige leiding met elkaar gepraat over één of meerdere opvoedthema’s of dilemma’s naar keuze. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het opvoedpartyspel, waarin 81 prikkelende discussiekaarten zitten.

OpvoedPartyspel

Het spel bevat 81 aantrekkelijk vormgegeven kaarten met prikkelende stellingen en situatieschetsen, overzichtelijk gerangschikt naar leeftijd en verdeeld in de volgende categorieën:

  • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
  • Grensoverschrijdend gedrag
  • Communicatie

Ouders kunnen ook zelf onderwerpen en/of vragen inbrengen.

MultiCultiOpvoedPartySpel Voor een goed gesprek over opvoeden in 2 culturen. 
Uitgangspunt is het opvoeden in twee culturen met alle dilemma’s en vragen die opvoeders daarin tegenkomen. Het basisprincipe van de OpvoedParty blijft gehandhaafd: in een kleine setting met ouders in gesprek over alledaagse opvoedingsvragen. Alleen gaat het nu specifiek over multiculturele dilemma’s.

AltijdWat-OpvoedPartySpel voor ouders van zorgintensieve kinderen.
Kinderen met een (chronische) aandoening of ziekte, kinderen waar Altijd Wat mee is:

zorg•in•ten•sief
​bn, bw 1 veel zorg behoevend | Een ~ kind: kind met lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking (of een combinatie daarvan) waardoor het extra zorg nodig heeft.

Als ambassadeur van de OpvoedParty mag ik mee werken en meebouwen aan het gedachtegoed van de OpvoedParty ontwikkeld door Katrien Laane. Mijn persoonlijke missie is te werken aan sterke gezinnen. De opvoedparty is een geweldige tool om met elkaar in gesprek te raken over opvoeding, en ouders te versterken in hun ouderrol. ​

5 redenen om een OpvoedParty bij te wonen:

  • In één avond/ochtend het plezier in opvoeden weer terug krijgen.
  • U heeft vragen over uw kind(eren) waar u al een tijdje mee rondloopt.
  • U wil niet altijd in uw eentje het wiel uitvinden.
  • U wil ervaren dat u niet de enige bent die opvoedingsvragen heeft.
  • U wilt praten over uw kind met andere ouders in een ongedwongen sfeer.

De OpvoedParty wordt georganiseerd bij één iemand thuis, op een school, in een kerk of in een andere setting, bijvoorbeeld een opvoedcafé. De kosten voor de opvoedavond of ochtend is afhankelijk van het aantal deelnemers en wordt in overleg vastgesteld.


Bent u nieuwsgierig naar de OpvoedParty? 
Wilt u zelf een OpvoedParty organiseren en als gastvrouw uw huis beschikbaar stellen?
​Neem dan contact 
op en vraag naar de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om de OpvoedParty online te organiseren.