Disclaimer

 

Disclaimer voor https://anjaschilder.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.anjaschilder.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld
door Anja Schilder. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie
op deze website aan u wordt aangeboden

Intellectueel eigendom

U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van https://www.anjaschilder.nl (Anja Schilder in persoon)
is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken.
Het intellectueel eigendom berust bij Anja Schilder.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de informatie die op deze website staat, geldt dat er wordt gestreefd naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de benoemde informatie. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Anja Schilder te mogen claimen of te veronderstellen.

Anja Schilder streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wordt daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website wordt aangeboden onder voorbehoud van eventuele typ- spel- of taalfouten.
Anja Schilder behoudt zich ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Anja Schilder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie waarnaar hyperlinks hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.anjaschilder.nl op deze pagina.